Disclaimer

Bedrijfsgegevens

Renoconcept BV
Ondernemingsnummer: BE 0885.970.878
Adres: Winkelstraat 37, 3078 Kortenberg
Telefoon : 0468/56 68 01
E-mail : info@renoconcept.be

De website van Renoconcept BV is dient om u informatie te verschaffen over ons bedrijf en onze diensten. Wij verzoeken u echter als gebruiker onze website te openen en/of te gebruiken met inachtneming van de volgende mededelingen en uitsluitingen betreffende aansprakelijkheid:
Wij doen er alles aan om de juistheid en actualiteit van onze webpagina’s te verzekeren. Hoewel Renoconcept BV te goeder trouw handelt, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor enige claims die zouden kunnen voortvloeien uit de kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid of juistheid van de informatie die hier wordt weergegeven. Dit geldt ook voor alle verstrekte downloadbare bestanden. Wij behouden ons het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, delen van de verstrekte informatie of gegevens te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen, of om hele webpagina’s tijdelijk of volledig stop te zetten.
Renoconcept BV neemt alle nodige technologische maatregelen om virussen of schadelijke elementen op onze website en servers te voorkomen. Wij kunnen echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met maar niet beperkt is tot de overdracht van virussen of schadelijke programma’s in de inhoud ervan. Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet onder onze controle vallen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze externe aanbieders en de inhoud van hun webpagina’s. Indien externe websites gelinkt aan onze pagina’s illegale of aanstootgevende inhoud van welke aard dan ook bevatten, distantieert Renoconcept BV zich uitdrukkelijk van die inhoud.

Copyright

Tenzij anders vermeld, is Renoconcept BV de eigenaar van alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten van alle elementen en inhoud van deze webpagina’s. Elke reproductie, distributie of enige andere vorm van exploitatie voor commerciële doeleinden is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Renoconcept BV.

Jurisdictie

Voor vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met een bezoek aan onze website zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze gemeenschappelijke zetel bevoegd.

Contact

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen via e-mail info@renoconcept.be of telefoon 0468/56 68 01.
Datum: 01-06-2021